Browsed by
Tag: โถสุขภัณฑ์

โถสุขภัณฑ์ เลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะสม คำแนะนำจาก ThailandPocketPAGES.com

โถสุขภัณฑ์ เลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะสม คำแนะนำจาก ThailandPocketPAGES.com

โถสุขภัณฑ์ เลือกซื้อโถสุขภัณฑ์แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง โถสุขภัณฑ์ หรือที่เราเรียกันอย่างคุ้นปากว่า ชักโครก เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกบ้านรวมไปถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล เรียกได้ว่าที่ไหนมีคนที่นั่นต้องมีโถสุขภัณฑ์ แต่การจะเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและสถานที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้ Thailand Pocket PAGES จึงขอแนะนำวิธีการง่ายๆ ในการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง เนปจูน เกณฑ์ในการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ ความสูง ความสูงของโถชักโครกมีผลต่อความสบายตอนนัั่ง มาตรฐานของความสูงจะอยู่ที่ 14-17 นิ้ว ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ ถ้าเป็นห้องน้ำเด็กแนะนำความสูงที่ 14 นิ้ว สำหรับห้องน้ำตามมาตรฐานทั่วไปแนะนำแบบ 17 นิ้ว หากเล็กเกินไปอาจเกิดอาการเมื่อยได้เวลานั่ง รูปทรง โถสุขภัณฑ์ในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปทรงด้วยกันคือแบบทรงกลมและแบบทรงรี หากผู้ใช้ต้องการเน้นความสะดวกสบายแนะนำให้เลือกใช้ทรงรี แต่สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประหยัดพื้นที่แนะนำให้เลือกใช้แบบทรงกลม แบบชักโครก ชักโครกมี 2 แบบด้วยกันนั่นคือ แบบโถชิ้นเดียวและโถสองชิ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งข้อดีและข้อเสีย – โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว เป็นโถที่มีลักษณะรวมกันเป็นชิ้นเดียว ไม่แยกออกจากกัน ข้อดีของโถสุขภัณฑ์ชนิดนี้คือดีไซน์ที่มีความสวยงาม ทำความสะอาดได้ง่าย แต่มีข้อเสียตรงที่มีราคาแพงและซ่อมแซมได้ยากหากเกิดความเสียหาย – โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น เป็นโภสุขภัณฑ์ที่ประกอบชิ้นส่วน 2 ชิ้นส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็นตััวโถสุขภัณฑ์ที่นั่ง และ ส่วนที่เป็นถังเก็บน้ำด้านหลัง ซึ่งโถลักษณะนี้ เป็นที่นิยมใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปเนื่องจากมีราคาถูก ซ่อมบำรุงได้ง่าย แต่มีข้อเสียตรงที่อาจจะต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง จูบิลี ทู โถสุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง แบมบู   นอกจากที่กล่าวมาแล้วการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ยังมีปัจจัยอื่นๆ ให้ได้นำมาวิเคราะห์และเลือกสรรให้เข้ากับการใช้งานของเรามากที่สุด ทั้งรูปแบบการติดตั้ง ระบบการชำระล้าง รูปแบบของท่อน้ำทิ้ง…

Read More Read More