Browsed by
Category: BMC THAILAND CO.LTD

6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

            6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิตที่มือใหม่ควรรู้ 1.  การเข้าเล่มแบบกาวหัว วิธีการเข้าเล่มแบบกาวหัวคือการเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง จากนั้นก็ทากาวที่สันกระดาษเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทสมุดฉีก, บิลเล่ม, กระดาษก้อน, หรือกระดาษโน้ต 2.  การเข้าเล่มแบบไสกาว จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสกระดาษด้านข้าง จากนั้นจึงนำไปทากาวรวมเป็นเล่มนิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการเข้าเล่มประเภท นิตยสาร, แค็ตตาล็อก, โฟโต้บุ๊ค หนังสือเรียน 3.  การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว เป็นการเข้าเล่มโดยจะต้องจัดชุดแบบมุงหลังคาแบ่งเป็นเล่มเล็ก ๆ และเย็บด้วยด้ายก่อน แล้วนำไปใสกาวอีกทีเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนามาก เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม 4.  การเข้าเล่มแบบเย็บแม็คมุงหลังคา นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าน้อย ๆ ในการเข้าเล่มแบบนี้จะต้องหาร 4 ลงตัว  สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bmcdigitalprint.com

วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์ | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์ | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

เข้าเล่มงานพิมพ์คืออะไร         การเข้าเล่ม  เป็นหนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ ที่สามารถจะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างเช่น หนังสือ สมุด นิตยสาร แคตตาล็อก แมกกาซีน เป็นต้น สมบูรณ์แบบ การเข้าเล่มหนังสือมีหลายวิธี แต่ที่นิยมกันจะมีดังนี้ วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต         1. การเข้าเล่มแบบใสกาว  จะนำเอากระดาษที่เรียงหน้าแล้วมากระดาษด้านข้างก่อน นำไปทากาวรวมเป็นเล่ม โดยที่การเข้าเล่ม การเข้าเล่มแบบใสกาวเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะรวดเร็ว ราคาถูก งานออกมาเรียบร้อย ส่วนมากจะนิยมเข้าเล่มประเภท นิตยสาร หนังสือเรียน         2. การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา  เป็นการเข้าเล่มงานพิมพ์ที่ทำง่าย การที่จะเข้าเล่มงานพิมพ์แบบเย็บมุงหลังคาต้องนำเอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันให้เรียบร้อยพับครึ่งแล้้วใช้ลวดเย็บกระดาษตรงรอยพับครึ่งเหมาะสำหรับจำนวนหน้าน้อยเช่น สมุด หนังสือ เป็นต้น         3. การเข้าเล่มแบบเย็บกี่ ในสมัยก่อนจะนิยมทำเล่มด้วยการเย็บกี่ นำกระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วใช้ด้ายเย็บคล้ายกับการเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา แล้วเอาละส่วนมาเย็บรวมกันเป็นเล่มใหญ่ หนังสือจะมีความแข็งแรงมากขึ้น เหมาะสำหรับ พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม         4. การเข้าเล่มแบบเข้าห่วง จะใช้ห่วงในการเย็บเล่มมีห่วงพลาสติกและห่วงเหล็ก มีข้อดีที่สามารถกางงานพิมพ์ออกได้อย่างเต็มที่ นิยมใช้ในงานจำนวนหน้าไม่เยอะมาก เช่น สมุดบันทึก ปฏิทิน         5. การเข้าเล่มแบบกาวหัว  เอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง แล้วทากาวที่สันกระดาษ ส่วนมากจะงานในประเภทสมุดฉีก…

Read More Read More